University At Buffalo, The State University of New York

Mỹ Mỹ

969 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Tổng quan

Tổng quan

A flagship institution in the State University of New York (SUNY) system, University at Buffalo (UB), located in the USA, is world-renowned for its scholars and lecturers that have been given some of the most illustrious awards within their field of work. UB offers over 125 undergraduate and 320 graduate programs across topics including arts, science, architecture, management, law, dental medicine, nursing and education. In recent years, UB has been among the most highly ranked universities in the United States for having graduates with ‘least debt’. Consistently ranked as one of the institutions in the USA that is best value for money, UB gave out over USD 340 million in scholarships and financial aid in the last academic year. 94% of recent UB graduates are in graduate school, employed or in service, making it a great choice for graduate outcomes.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University At Buffalo, The State University of New York

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

106 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.02% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

48.1%

GIẢNG DẠY

37.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

47.4%

NGHIÊN CỨU

33.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

71.4%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

388

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,452

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,953

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$24,990

BẬC CAO HỌC

US$23,040

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học