Unity College

Mỹ

10 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Unity College, founded in 1965, is a private, liberal arts college located in Unity, Maine. The College offers associates and bachelors degrees in aquaculture, fisheries science and management, forest sciences and biology, humanities, liberal arts and sciences, natural resources, conservation, management and policy, parks, recreation and leisure studies, etc. The College currently enrols 497 students.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Unity College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

1 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$10810

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6580

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$26370

BẬC CAO HỌC

$25500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!