UMass Boston Navitas Global Student Success Program

Mỹ Mỹ

101 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Massachusetts (UMass) Boston Navitas Global Student Success Program (GSSP) provides an alternative pathway for international students to enter top-class education at a leading American institution. The UMass Boston Navitas GSSP aims to support students who may not qualify for direct entry to UMass and offer them a way in which to qualify for enrolment into an undergraduate degree via a supportive study environment. UMass Boston Navitas GSSP students will not only benefit from an outstanding learning environment to support their needs, but they can also study in the exciting city of Boston. The cosmopolitan location provides an exciting and vibrant environment with a multicultural population as a perfect backdrop for study.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại UMass Boston Navitas Global Student Success Program

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$34,323

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học