Transylvania University

Mỹ

44 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Transylvania (Transylvania University) là trường nghệ thuật tự do tư thục, hệ cử nhân, được thành lập năm 1780 tại Lexington, Kentucky. Học viện cấp bằng cử nhân về kế toán, sinh học, khoa học sinh học, kinh doanh/thương mại, hóa học, khoa học thông tin & máy tính, nghệ thuật biểu diễn & thị giác, kinh tế học, giáo dục tiểu học & sư phạm, Anh ngữ, Pháp ngữ v.v. Đại học Transylvania có 1,158 sinh viên theo học
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Transylvania University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

10 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.44% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$10610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$35830

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!