The University of Vermont

The University of Vermont

Mỹ

169 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Vermont (University of Vermont) là trường công lập tại Burlington, Vermont, được thành lập năm 1791. Trường có 12,800 sinh viên theo học hiện nay. Học viện có 7 trường đại học, cấp 97 bằng cử nhân, 5 bằng dự bị chuyên ngành. Cao đẳng hệ cao học cấp 53 bằng thạc sỹ, 22 bằng tiến sỹ. Những chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các phòng ban: khoa học đời sống & nông nghiệp; khoa học & nghệ thuật; quản trị kinh doanh; khoa học kỹ thuật & toán học; y; điều dưỡng & khoa học y tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of Vermont

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

63 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.1% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng QS 2016/2017
Nguồn: QS

551

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2016
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11578

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
Nguồn: College Board

$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$38160

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!