The Ohio State University

Mỹ Mỹ

873 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Khóa học Kiến trúc và Xây dựng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học bang Ohio (Ohio State University) là một tổ chức nghiên cứu công lập được thành lập vào năm 1870, ở Columbus, Ohio. Trường cung cấp hơn 160 chương trình học tập thông qua các chuyên khoa chính như: Nha khoa, Giáo dục và Sinh thái học con người, Kỹ thuật, Thực phẩm, Nông nghiệp và Khoa học Môi trường, Y khoa, Điều dưỡng, Thị Lực, Dược, Luật Kinh doanh, Y tế, Xã hội làm việc, Thú y, Nghệ thuật và Khoa học, và Trường Nội vụ bộ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Ohio State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

113 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.43% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

70

TỔNG ĐIỂM

66.1%

GIẢNG DẠY

57.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

59.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

53.3%

NGHIÊN CỨU

56.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

87.3%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

101

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

100

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,856

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$12,708

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$34,989

BẬC CAO HỌC

US$12,450

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!