Texas State University

Mỹ Mỹ

411 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Tổng quan

Tổng quan

Trường sư phạm tiểu học Tây Nam Texas (Southwest Texas State Normal School) được thành lập năm 1903. Năm 2003, học viện đổi tên thành đại học Texas-San Marcos (Texas State University-San Marcos). Trường nằm ở San Marcos, Texas với 29,105 sinh viên theo học hiện nay. Đại học cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thông qua 9 trường cao đẳng: nghệ thuật ứng dụng, quản trị kinh doanh, sư phạm, mỹ thuật & truyền thông, y tế, nghệ thuật tự do, khoa học, cao đẳng University và cao đẳng Graduate

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Texas State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

87 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.17% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

1001

TỔNG ĐIỂM

22.4%

GIẢNG DẠY

21.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

34.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38%

NGHIÊN CỨU

16.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

29.7%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$22,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$7,620

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$24,100

BẬC CAO HỌC

US$15,600

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học