SUNY College of Technology at Canton

Mỹ

1494 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Chartered in 1906 as the first post secondary, two-year college, SUNY (State University of New York) College of Technology is an educational institution located in Canton, New York. It offers 23 career driven bachelor’s degrees, 22 associate degrees and seven one-year professional certificate programmes. The areas of study at the College fall under three of its schools: The Canino School of Engineering Technology, The School of Business and Liberal Arts and The School of Health, Science and Criminal Justice.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại SUNY College of Technology at Canton

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

14 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$15,800

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$10,800

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$16,320

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!