State University of New York Maritime College

Mỹ Mỹ

8 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng hàng hải trực thuộc đại học State New York (State University of New York Maritime College) là học viện công lập, được thành lập năm 1874 tại Fort Schuyler, Throgs Neck, New York. Bằng cử nhân, cao học được cấp trong lĩnh vực: kỹ thuật, đóng tàu, vận tải đường thủy/quản trị kinh doanh, nghiên cứu hàng hải, khoa học môi trường hàng hải, nhân văn, vận tải quốc tế & thương mại, quản lý vận tải quốc tế. Trường có hơn 1,500 sinh viên

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại State University of New York Maritime College

  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại State University of New York Maritime College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$14,320

BẬC CAO HỌC

US$15,160

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học