Southern New Hampshire University

Mỹ Mỹ

529 LƯỢT XEM

Khóa học Lập Kế Hoạch Tài Chính được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Nam New Hampshire (Southern New Hampshire University) là một trường tư được thành lập vào năm 1932 tại Manchester, New Hampshire với tên gọi trước đây là Khoa Kế toán và ; với tổng số sinh viên hiện tại là 6,400. Các chương trình học ở đây được tổ chức bởi các khoa Khoa thương mại; Khoa Cộng đồng phát triển kinh tế; Khoa giáo dục; Khoa khoa học xã hội nhân văn; Khoa giáo dục chuyên ngành và giáo dục thường xuyên (the School of Professional and Continuing Education)

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Southern New Hampshire University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

79 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.36% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,168

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$30,756

BẬC CAO HỌC

US$12,600

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!