Slippery Rock University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

56 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Slippery Rock (Slippery Rock University) được thành lập năm 1889, là trường cao học công lập. Học viện nằm ở Slippery Rock, Pennsylvania với khoảng 7,600 sinh viên theo học. Trường chia thành các đơn vị đào tạo: kinh doanh, khoa học xã hội & thông tin, giáo dục, y tế, khoa học & môi trường, nhân văn, nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật. Đại học Slippery Rock cấp 7 bằng cử nhân khác nhau trong những lĩnh vực: nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, điều dưỡng, khoa học, khoa học giáo dục, khoa học quản trị kinh doanh.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Slippery Rock University of Pennsylvania

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

37 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.68% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,431

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$5,224

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$15,895

BẬC CAO HỌC

US$27,540

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học