Shepherd University (Los Angeles)

Mỹ Mỹ

11 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Shepherd University was established in the heart of Los Angeles in August 1999 by Dr. Richard Cornel Rhee to serve the community in Southern California. Shepherd University is a degree-granting institution that is fully accredited by Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS). Shepherd University has grown into a University with five schools: the School of Nursing, the School of Digital Arts, the School of Music, the School of Theology, and the School of Language Program. The University is designed to offer a modern and convenient experience to students and is easily accessible from various leading cities in the USA.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Shepherd University (Los Angeles)

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Shepherd University (Los Angeles)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học