Samford University

Mỹ Mỹ

49 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Samford (Samford University) là một trường đại học tư nằm ở Birmingham, Alabama. Trường được thành lập năm 1841. Tổng số sinh viên hiện tại vào khoảng 4500 người. Trường cấp bằng cho hệ đại học và sau đại học trên các lĩnh vực Tài chính, Quản lý, Triết học, Tôn giáo, Xã hội học, Nghệ thuật, v.v. Những khoá học này được tổ chức tại nhiều trường và cao đẳng khác nhau: Cao đẳng Howard về Khoa học và Nghệ thuật, Trường Beeson về thần học, Trường Orlean Bullard Beeson về giáo dục và nghiên cứu chuyên ngành, Trường luật Cumberland, Trường điều dưỡng Ida V. Moffett, Trường Nghệ thuật và trường dược McWhorter

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Samford University

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Samford University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

34 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.48% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$9,830

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$28,552

BẬC CAO HỌC

US$20,760

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học