Rowan University

Mỹ

94 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Rowan (Rowan University) là trường tư thục, được thành lập năm 1923 tại Glassboro, New Jersey với 10,271 sinh viên theo học hiện nay. Các khóa học được tổ chức giảng dạy tại cơ sở Camden và 2 trường cao đẳng cộng đồng trực thuộc Rowan. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ cao học thông qua cao đẳng kinh doanh, truyền thông, sư phạm, kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn & hội họa, nghệ thuật tự do & khoa học, chuyên ngành & giáo dục thường xuyên. Đại học Rowan cũng có chứng chỉ sau thạc sỹ về tâm lý học, chương trình tiến sỹ về giáo dục lãnh đạo.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Rowan University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

42 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.16% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$15966

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$9770

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$21610

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!