Peralta Community College District

Mỹ Mỹ

1322 LƯỢT XEM

Khóa học Buôn Bán được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

The Peralta Community College District (PCCD) is made up of four community colleges in the state of California, USA. These colleges are, Berkeley City College, College of Alameda, Laney College and Merritt College - all of which offer a variety of different programmes for those who choose to study in the district. PCCD offers community college programmes that are transferrable to four-year degree programmes at universities such as Harvard, University of California, Los Angeles and University of California, Berkley. It also provides more than 80 different Career and Technical Education courses, which provide dedicated training and direct support for students who are looking to move straight into a career.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Peralta Community College District

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,634

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$7,950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!