Pennsylvania State University Park Campus

Mỹ Mỹ

510 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Khóa học Người Vi Phạm (Công Tác Xã Hội) được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Pennsylvania (Pennsylvania State University) được thành lập năm 1855 tại Pennsylvania, Hoa Kỳ với 42,914 sinh viên theo học. Học viện bao gồm các cao đẳng: khoa học nông nghiệp, nghệ thuật & kiến trúc, kinh doanh, truyền thông, khoa học khoáng sản & trái đất, giáo dục, kỹ thuật, phát triển nhân lực & y tế, khoa học thông tin & công nghệ, nghệ thuật tự do, khoa học, cao đẳng danh dự Schreyer, trường Graduate.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Pennsylvania State University Park Campus

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

142 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.7% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

78

TỔNG ĐIỂM

64.2%

GIẢNG DẠY

55.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

47.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

52.1%

NGHIÊN CỨU

67.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

75.7%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

93

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

98

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,570

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$34,858

BẬC CAO HỌC

US$35,380

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!