Northeastern University

Mỹ Mỹ

687 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Khóa học Bồi dưỡng Chuyên môn Nghiệp vụ được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Northeastern (Northeastern University) là một trường đại học tư tại Boston, Massachusetts, được thành lập vào năm 1898. Trường đại học cung cấp các khóa học hệ đại học, sau đại học, tiến sĩ. Các chương trình học được giảng dạy tại nhiều trường học và cao đẳng trực thuộc Northeastern, cụ thể: trường cao đẳng Bouvé về khoa học y tế, cao đẳng nghệ thuật và khoa học, cao đẳng quản trị kinh doanh, cao đẳng khoa học máy tính, cao đẳng tư pháp hình sự, cao đẳng kỹ thuật, trường luật, cao đẳng nghiên cứu chuyên nghiệp và Trường doanh nhân công nghệ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Northeastern University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

138 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.84% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

173

TỔNG ĐIỂM

55.6%

GIẢNG DẠY

38%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

75%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38%

NGHIÊN CỨU

27.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

97.5%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

344

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$52,420

BẬC CAO HỌC

US$38,750

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!