Naval Postgraduate School

Mỹ Mỹ

25 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường hải quân hệ sau cao học (Naval Postgraduate School) là học viện tư thục, được thành lập năm 1947 tại Monterey, California. Trường có gần 1,500 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ khoa học, bằng kỹ sư, tiến sỹ triết học, tiếng sỹ kỹ thuật. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm vấn đề an ninh quốc gia, kỹ thuật hàng không, toán học ứng dụng, vật lý ứng dụng, kỹ thuật du hành vũ trụ, quản lý công nghệ thông tin, tài nguyên quốc tế, môi trường ảo & mô phỏng, nghiên cứu hoạt động, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Naval Postgraduate School

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Naval Postgraduate School

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học