National University of Health Sciences

Mỹ Mỹ

2 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học y quốc gia Sclences (National University of Health Sciences) là trường tư thục, được thành lập năm 1906 tại Lombard, Illinois. Học viện bao gồm cao đẳng nghiên cứu chuyên ngành, cao đẳng sau chuyên ngành Lincoln, cao học & giáo dục thường xuyên, cao đẳng khoa học y đa khoa. Một số chương trình đào tạo được cung cấp như tiến sỹ liệu pháp nắn xương, tiến sỹ liệu pháp thiên nhiên, thạc sỹ khoa học về châm cứu, thạc sỹ khoa học về Đông y, cử nhân khoa học y sinh, khóa học liệu pháp xoa bóp, chứng chỉ trợ lý liệu pháp nắn xương.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại National University of Health Sciences

  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại National University of Health Sciences

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

4 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$13,580

BẬC CAO HỌC

US$16,010

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học