University of Mount Union

Mỹ Mỹ

37 LƯỢT XEM

Khóa học Quảng Bá/ Quan Hệ Công Chúng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Mount Union (Mount Union College) thành lập năm 1846, là một trường tư thục 4 năm về nghệ thuật tự do tại Alliance, Ohio. Trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực kế toán, nghệ thuật, sinh học / khoa học sinh học, quản trị kinh doanh và quản lý, hóa học, khoa học máy tính, nghệ thuật sân khấu.., Cao đẳng Mount Union hiện có 2300 sinh viên hệ đại học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Mount Union

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

12 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

26.32% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,100

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$29,560

BẬC CAO HỌC

US$99,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!