University of Mount Union

Mỹ

2901 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Mount Union (Mount Union College) thành lập năm 1846, là một trường tư thục 4 năm về nghệ thuật tự do tại Alliance, Ohio. Trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực kế toán, nghệ thuật, sinh học / khoa học sinh học, quản trị kinh doanh và quản lý, hóa học, khoa học máy tính, nghệ thuật sân khấu.., Cao đẳng Mount Union hiện có 2300 sinh viên hệ đại học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Mount Union

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

12 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

31.25% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11100

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$29560

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!