Molloy College

Mỹ Mỹ

44 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Molloy (Molloy College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1955 tại Rockville Center, New York bởi các nữ tu Dominican của Amityville. Hiện tại, trường có 3,533 sinh viên theo học. Cao đẳng Molloy có chương trình cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ và chứng chỉ bậc sau cao học. Những lĩnh vực được giảng dạy như kế toán, quản trị kinh doanh và quản lý, nghiên cứu thông tin, tư pháp hình sự, sư phạm, nghệ thuật tự do và khoa học, công nghệ chụp X-quang, khoa học chính trị, khoa học thông tin và máy tính, nghiên cứu bệnh tật cơ thể người v.v.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Molloy College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

14 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,622

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$12,680

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

US$16,560

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!