Maryland Institute College of Art

Mỹ Mỹ

75 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng mỹ thuật Maryland Institute (Maryland Institute College of Art) là trường mỹ thuật tư thục với một cơ sở thành thị ở Baltimore, Maryland. Được thành lập năm 1826, học viện có gần 1,900 sinh viên theo học. Trường cung cấp các khóa học trong lĩnh vực lịch sử mỹ thuật, thuật làm đồ gốm, nghệ thuật cộng đồng, sáng tác văn học sáng tạo, lý luận phê bình, chính sách & văn hóa, nghiên cứu quản lý, nghệ thuật kỹ thuật số, hội họa, sản xuất hoạt hình thực nghiệm, cấu trúc, nghiên cứu giới tính, nghệ thuật chung, mỹ thuật chung, thiết kế đồ họa, minh họa, truyền thông tương tác, nghệ thuật điêu khắc liên ngành, nghiên cứu văn học, hội họa, nhiếp ảnh, in ấn, điêu khắc, chuyên ngành điện ảnh, sư phạm, video.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Maryland Institute College of Art

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

38 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.88% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$19,191

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$12,860

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$51,870

BẬC CAO HỌC

US$48,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học