Lesley University

Mỹ Mỹ

224 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Lesley (Lesley University) là trường tư thục, được thành lập năm 1909 tại Cambridge, Massachusetts. Trường có 12,344 sinh viên theo học lấy bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, C.A.G.S. Đại học Lesley cung cấp các chương trình đào tạo trong những lĩnh vực: toán học, giáo dục đặc biệt, kỹ năng, giải quyết xung đột, đánh giá và nghiên cứu, gia đình, trẻ em và chính sách xã hội. Khóa học được giảng dạy tại các trường trực thuộc bao gồm học viện mỹ thuật Boston, trường nghệ thuật và khoa học xã hội Graduate, cao đẳng Lesley, trường sư phạm.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Lesley University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

35 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.96% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,130

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,460

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$33,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!