La Salle University

Mỹ Mỹ

17 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học La Salle (La Salle University) được thành lập năm 1863 tại Philadelphia, Pennsylvania. Đây là trường tư thục với 7,554 sinh viên theo học chương trình cử nhân, tiến sỹ, cao học. Những chuyên ngành phổ biến bao gồm điều dưỡng, truyền thông, giáo dục, kế toán, tâm lý học. Tất cả khoá học được giảng dạy thông qua cao đẳng nghiên cứu thường xuyên & chuyên ngành và 3 trường: điều dưỡng & khoa học y tế, nghệ thuật & khoa học, kinh doanh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại La Salle University

 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại La Salle University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

49 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

10.93% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,870

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,780

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$29,810

BẬC CAO HỌC

US$32,780

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học