Humboldt State University, California

Mỹ

150 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1913 tại Arcata, California, đại học bang Humboldt (Humboldt State University) có 7,550 sinh viên theo học. Trường có các chương trình cao học, cử nhân chuyên ngành, văn bằng hai, chứng chỉ nghiên cứu. Hầu hết môn học phổ biến bao gồm mỹ thuật, sinh học, quản trị kinh doanh, sư phạm tiểu học, tiếng Anh, nghiên cứu chuyển động cơ thể, điều dưỡng, tâm lý học, động vật hoang dã. Những chuyên ngành bậc đại học được tổ chức đào tạo tại 3 trường cao đẳng trực thuộc: nghệ thuật, nhân văn & khoa học xã hội; nghiên cứu chuyên môn; tài nguyên thiên nhiên & khoa học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Humboldt State University, California

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$14768

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$7726

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$7480

BẬC CAO HỌC

$8920

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!