California State Polytechnic University, Humboldt

Mỹ Mỹ

115 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1913 tại Arcata, California, đại học bang Humboldt (Humboldt State University) có 7,550 sinh viên theo học. Trường có các chương trình cao học, cử nhân chuyên ngành, văn bằng hai, chứng chỉ nghiên cứu. Hầu hết môn học phổ biến bao gồm mỹ thuật, sinh học, quản trị kinh doanh, sư phạm tiểu học, tiếng Anh, nghiên cứu chuyển động cơ thể, điều dưỡng, tâm lý học, động vật hoang dã. Những chuyên ngành bậc đại học được tổ chức đào tạo tại 3 trường cao đẳng trực thuộc: nghệ thuật, nhân văn & khoa học xã hội; nghiên cứu chuyên môn; tài nguyên thiên nhiên & khoa học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại California State Polytechnic University, Humboldt

Xếp hạng

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

1401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,540

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$19,740

BẬC CAO HỌC

US$17,450

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học