Hawaii Pacific University

Mỹ Mỹ

101 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Hawai'i Pacific (Hawai'i Pacific University) là học viện phi lợi nhuận độc lập, được thành lập năm 1965. Trường có 2 cơ sở: trung tâm Honolulu và Windward Hawai'i Loa (Kaneohe, Hawai'i). Với hơn 50 chương trình cấp bằng cử nhân chuyên ngành và 11 văn bằng cao học được tổ chức đào tạo thông qua các trường cao đẳng: quản trị kinh doanh, truyền thông, nghiên cứu quốc tế, nghệ thuật tự do, khoa học tự nhiên & nghiên cứu chuyên ngành; trường điều dưỡng; trung tâm tiếng Anh.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Hawaii Pacific University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

76 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.36% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$21,920

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$29,520

BẬC CAO HỌC

US$20,250

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học