Grantham University

Mỹ Mỹ

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Grantham (Grantham University) là trường tư thục, phi lợi nhuận, được thành lập năm 1951 tại Kansas City, Missouri. Trường có gần 5,800 sinh viên theo học. Đại học Grantham cấp bằng cử nhân, liên kết, thạc sỹ trong những lĩnh vực như kinh doanh, quản lý, kỹ thuật tin học & điện tử, tư pháp hình sự, quản lý kỹ thuật, nghiên cứu chung, nghiên cứu đa ngành, quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ thông tin, quản lý dự án, quản lý thông tin, công nghệ quản lý thông tin

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Grantham University

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Luật Luật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Grantham University

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$6,390

BẬC CAO HỌC

US$3,180

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học