Khóa học Phần mềm được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

The Global Student Success Program (GSSP), or Navitas, at Florida Atlantic University (FAU) prepares international students who want to go on to study a full undergraduate or postgraduate course at FAU. With undergraduate and postgraduate pathway programs, passing the courses guarantees progression into the mainstream programs at FAU. With small class sizes and a high level of one- to-one attention, students will be well prepared to make the most of their experience at FAU. Navitas students will have a full American college experience, living in on-site housing with incredible sporting facilities, clubs, recreational societies and even a movie theatre. FAU has an excellent reputation, with prestigious alumni now CEOs, COOs and CFOs of major corporations, plus two Pulitzer prize winners and a NASA astronaut.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Florida Atlantic University Global Student Success Program

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,802

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,472

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$21,972

BẬC CAO HỌC

US$20,665

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!