Creighton University

Mỹ

1509 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1878 với tổng số hơn 6,700 sinh viên, đại học Creighton (Creighton University) tọa lạc tại Omaha, Nebraska. Trường cung cấp hơn 50 khóa học cử nhân và 20 chương trình cao học. Các trường và cao đẳng trực thuộc đại học Creighton bao gồm cao đẳng nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, trường điều dưỡng, nha khoa, trường Graduate, luật, y khoa, dược và chuyên ngành y tế, cao đẳng University và chương trình học mùa hè, khóa học quốc tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Creighton University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

47 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

7.34% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

30.7%

GIẢNG DẠY

37.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

31.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35%

NGHIÊN CỨU

10.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

56.2%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11,036

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6,168

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$38,300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!