Cornell University - Cornell Institute for Public Affairs

Mỹ Mỹ

6 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Cornell Institute for Public Affairs or CIPA as it is popularly known as helps students prepare themselves for a career in public policy and government affairs. The two-year interdisciplinary MPA program offers students the opportunity to select course-modules and structure their course. Students can choose from eight subject concentrations - Economics and Financial Policy, Environmental Policy, Government, Politics, and Policy Studies, Human Rights and Social Justice, International Development Studies, Public and Nonprofit Management, Science, Technology and Infrastructure Policy and Social Policy. The CIPA program formally launched in 1984 and has gone on from strength to strength to become one of the most popular courses of its kind in the USA.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Cornell University - Cornell Institute for Public Affairs

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$9,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

US$34,440

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học