Concordia University - Portland

Mỹ

1911 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Concordia is a private, Christian, liberal arts university based in Oregon, the United States. Concordia offers 19 undergraduate majors with concentrations in more than 20 fields. The University is committed to the dual purpose of preparing students for life and for a living, integrating faith into every aspect of learning, service and life.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Concordia University - Portland

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$9,520

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$4,520

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$29,620

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!