Community Colleges of Spokane

Mỹ Mỹ

152 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng cộng đồng Spokane Falls (Spokane Falls Community College) được thành lập năm 1963, là trường công lập nằm ở thành phố Spokane truyền thống khu vực Trung Hoa Kỳ, Washington. Trường cung cấp giáo dục, dịch vụ hàng đầu dành cho sinh viên. Học viện có 12,000 sinh viên theo học hàng năm. Cao đẳng cộng đồng Spokane Falls có chương trình liên thông/nghệ thuật tự do, công nghệ/mỹ thuật chuyên ngành cấp quốc gia, khóa học phát triển trong môn toán & tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Community Colleges of Spokane

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

34 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.45% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$22,100

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!