Colorado State University

Mỹ Mỹ

383 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học Lập Kế Hoạch Tài Chính được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Colorado State University is a publicly-funded institution in Fort Collins, Colorado. The University was founded as the Colorado Agricultural College in 1870. The University offers bachelors, masters, doctoral and professional degrees through the College of Agricultural Sciences, College of Applied Human Sciences, College of Business, College of Engineering, College of Liberal Arts, College of Natural Sciences, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences and Warner College of Natural Resources. The University has nearly 24,700 resident instruction students.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Colorado State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

95 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

5.23% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

38.8%

GIẢNG DẠY

27.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

38.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

38.4%

NGHIÊN CỨU

25.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.1%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

442

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,394

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$28,146

BẬC CAO HỌC

US$25,791

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!