Colorado School of Mines

Mỹ Mỹ

39 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Mỏ Colorado là một đại học kỹ thuật công lập ở Golden, Colorado. Trường vốn được thành lập năm 1873 bởi nhà thờ Episcopal, nhưng năm 1874 được chuyển sang lãnh thổ Colorado. Trường có tổng số sinh viên là 4500. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của các chuyên ngành như Hoá học và Hoá học địa lý, Kinh tế và Thương nghiệp, Kỹ thuật(cầu đường, điện, cơ khí, môi trường, hệ thống), Khoa học và Kỹ thuật môi trường, địa lý và kỹ thuật địa lý, Vật lý địa lý, Kỹ thuật địa chất, Vật lý, v.v

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Colorado School of Mines

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Colorado School of Mines

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

80 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.96% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

301

TỔNG ĐIỂM

44.5%

GIẢNG DẠY

30.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

42.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

46.6%

NGHIÊN CỨU

25.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

79.6%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,127

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,230

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$34,020

BẬC CAO HỌC

US$34,020

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!