Coastline Community College

Mỹ

773 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Thành lập năm 1976, Cao đẳng cộng đồng Coastline (Coastline Community College) là một viện nghiên cứu công lập ở California. Không giống như các trường khác, Coastline không có khuôn viên chính truyền thống. Thay vào đó, trường có trụ sở ở khoảng 50 địa điểm xuyên suốt quận cao đẳng cộng đồng Coastline (Coast Community College District) . Trường cấp bằng liên kết và chứng chỉ về những lĩnh vực như nghệ thuật, kinh tế, quản trị kinh doanh, lão khoa, và xã hội học. Chương trình giáo dục kỹ thuật gồm có kế toán, mạng máy tính, quản lý về các hiện tượng thiên tai (emergency management), nghiên cứu pháp lý. Trường có trụ sở học tập ở Costa Mesa, Garden Grove, Westminster, và Fountain Valley, California.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Coastline Community College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

7 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

72% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$13,734

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$7,248

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!