COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Clark University

Mỹ Mỹ

313 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Clark (Clark University) được thành lập vào năm 1887 tại Worcester, Massachusetts. Hiện tại có hơn 3.000 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Clark chuyên sâu về nghiên cứu và cung cấp một loạt các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ về nghiên cứu. Một số lĩnh vực giảng dạy tiêu biểu: Lịch sử của nghệ thuật, sinh học, khoa học máy tính, kinh tế, sử học, quản lý, vật lý, nghiên cứu màn hình, Khoa học về thông tin địa lý, tâm lý học, sinh học và tiếng Anh…

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Clark University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

90 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.33% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

38.1%

GIẢNG DẠY

23.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

57.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.8%

NGHIÊN CỨU

20.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

68.5%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,150

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

US$31,350

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!