Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học bang California, Sacramento (California State University,Sacramento) là một trường đại học công lập đô thị và là một phần của hệ thống California State University được thành lập vào năm 1947 và được đặt tại Sacramento, California. Trường đại học bao gồm gần 28.000 sinh viên và khoảng 1.600 nhân viên, giảng viên. Trường cung cấp các chương trình học tại các lĩnh vực khác nhau như nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật và khoa học máy tính, y tế và dịch vụ con người, khoa học tự nhiên và toán học, khoa học xã hội và nghiên cứu liên ngành, và giáo dục thường xuyên. "

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại California State University Sacramento

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

66 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

6.85% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,744

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$15,840

BẬC CAO HỌC

US$22,080

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!