Brooklyn College

Mỹ Mỹ

69 LƯỢT XEM

Khóa học Phát Triển Kỹ Năng Đặc Biệt Cho Người Khuyết Tật Thân Thể được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Brooklyn (Brooklyn College) được thành lập ngày 15/5/1930 bởi Hội đồng giáo dục đại học của thành phố New York dưới hình thức cao đẳng nghệ thuật tự do công lập đầu tiên. Trường nằm ở Midwood, Brooklyn với khoảng 16,000 sinh viên. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, chứng chỉ tiên tiến. Các chương trình về nhân văn, khoa học, nghệ thuật biểu diễn, khoa học xã hội, giáo dục, chuyên ngành & nghiên cứu chuyên ngành được giảng dạy thông qua 3 đơn vị đào tạo: cao đẳng khoa học & nghệ thuật tự do, trường nghiên cứu chung, phòng nghiên cứu chuyên môn

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Brooklyn College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,022

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$15,229

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$14,370

BẬC CAO HỌC

US$14,921

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!