Binghamton University, State University of New York - The Graduate School

Mỹ Mỹ

68 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học tại Binghamton thuộc tiểu bang New York (State University of New York at Binghamton (SUNY Binghamton)) hay còn gọi là đại học Binghamton (Binghamton University) được thành lập năm 1946 tại tiểu bang New York. Hiện nay, SUNY có 11,515 sinh viên đại học và 2,920 học viên cao học. Mọi khóa học đều được giảng dạy thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật, cao đẳng cộng đồng & vấn đề công, trường điều dưỡng, trường sư phạm, trường quản lý, trường kỹ thuật & khoa học ứng dụng.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Binghamton University

 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Binghamton University, State University of New York - The Graduate School

Xếp hạng

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

1001

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$18,064

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

US$23,100

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học