Alliant International University

Mỹ

2577 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập vào tháng 7 năm 2001 tại California, đại học quốc tế Alliant (Alliant International University) là học viện tư thục. 6 cơ sở California trực thuộc là Fresno, Irvine, Los Angeles, Sacramento, San Diego và San Francisco và 1 cơ sở tại thành phố Mexico. Trường cung cấp các chương trình đào tạo trước và sau đại học trong những lĩnh vực như kinh doanh, tâm lý học lâm sàng, truyền thông, tâm lý học tư vấn, dược lý học thần kinh, tâm lý học tội phạm, lãnh đạo sư phạm, quản lý giáo dục v.v. Năm 2006-07, học viện có 3,508 sinh viên theo học các chương trình khác nhau.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Alliant International University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

49 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.27% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

$4,467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$10,110

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$17,550

BẬC CAO HỌC

$22,430

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!