Alliant International University

Mỹ Mỹ

144 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập vào tháng 7 năm 2001 tại California, đại học quốc tế Alliant (Alliant International University) là học viện tư thục. 6 cơ sở California trực thuộc là Fresno, Irvine, Los Angeles, Sacramento, San Diego và San Francisco và 1 cơ sở tại thành phố Mexico. Trường cung cấp các chương trình đào tạo trước và sau đại học trong những lĩnh vực như kinh doanh, tâm lý học lâm sàng, truyền thông, tâm lý học tư vấn, dược lý học thần kinh, tâm lý học tội phạm, lãnh đạo sư phạm, quản lý giáo dục v.v. Năm 2006-07, học viện có 3,508 sinh viên theo học các chương trình khác nhau.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Alliant International University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

45 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.05% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$10,110

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$17,550

BẬC CAO HỌC

US$22,430

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học