Alabama Agriculture and Mechanical University

Mỹ Mỹ

11 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Alabama (Alabama Agriculture and Mechanical University) là trường công lập được thành lập năm 1875 ở Normal, Alabama. Trường có khoảng 5,124 sinh viên theo học. Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Alabama tổ chức các chương trình thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ, khoa học xã hội và dạy nghề. Trường trao bằng tú tài, thạc sĩ, chứng chỉ sau thạc sĩ và tiến sĩ, cùng với các chương trình quốc tế. Một số khóa học tiêu biểu như quản trị kinh doanh và Quản lý, Giáo dục, Kỹ thuật, Nghệ thuật tự do, Tâm lý học, Khoa học Vật lý và Công tác Xã hội. Bằng tiến sĩ được cung cấp trong khoa học thực phẩm, Vật lý, thực vật và khoa học về đất…

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Alabama Agriculture and Mechanical University

 • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Alabama Agriculture and Mechanical University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

34 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.93% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$3,170

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$1,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$27,760

BẬC CAO HỌC

US$35,930

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học