COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

York St John University

Anh Quốc Anh Quốc

322 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học St John York được thành lập vào năm 1841 với tư cách là Trường Đào tạo Giáo khu York. Đây là một trường sau đại học công lập thành phố nằm ở phía bắc Yorkshire, nước Anh và có gần 5.000 sinh viên. Trường tổ chức các chương trình đại học và sau đại học khác nhau thông qua 4 khoa: Khoa Nghệ thuật, Khoa Giáo dục và Thần học, Khoa Kinh doanh và Liên lạc và Khoa Khoa học sức khỏe và cuộc sống. Một số chương trình được tổ chức tại trường bao gồm Nghiên cứu Phúc âm, Điện ảnh và Sản xuất truyền hình, Các kỹ năng tư vấn, Lãnh đạo và Quản lý, Vật lý trị liệu, Nghệ thuật và Văn học nghiên cứu, Quản lý, Sự sút giảm thị giác, Sáng tạo và Thay đổi Lãnh đạo, v.v.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại York St John University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

61 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

1.46% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£4,420

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£5,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,750

BẬC CAO HỌC

£12,770

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!