Wigan and Leigh College

Anh Quốc Anh Quốc

6 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Wigan and Leigh College is a General Further and Higher Education College. The college consists of 6 campuses which are located in the towns of Wigan and Leigh in Greater Manchester, England. It consists of nearly 23,000 students. The study programs available at the college include General Certificate of Education, Advanced Level (UK), National Diplomas, Higher National Diplomas and First Degrees. Nearly 50 departments are present, the prominent ones being accounting, art and design, business administration, computing and information technology, science and forensics, sport and travel and tourism.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wigan and Leigh College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học