University Centre Weston

Anh Quốc Anh Quốc

17 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Weston (Weston College) đáp ứng nhu cầu đào tạo & giáo dục cho cộng đồng địa phương trong hơn 100 năm. Trường được thành lập năm 1859 tại Weston Super Mare, UK. Học viện cung cấp hơn 800 khoa học đào tạo chính quy cũng như tại chức cho hơn 12,000 sinh viên. Các môn học bao gồm quản trị, nghiên cứu ngựa, nghệ thuật sáng tạo, chăm sóc động vật, thiết kế & thủ công, khách sạn, tin học & công nghệ thông tin, kế toán & luật, quản lý kinh doanh, thư ký, chăm sóc trẻ em, xây dựng, công nghệ âm nhạc, khoa học ứng dụng, một vài chương trình ngoại ngữ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University Centre Weston

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£4,560

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£12,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học