Warwickshire College Group

Anh Quốc Anh Quốc

9 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Cao đẳng Warwickshire là một trường cao đẳng đào tạo đại học và chuyên sâu với hơn 25.000 sinh viên đăng ký. Trường đào tạo các cá nhân và tổ chức cũng như tổ chức các khóa học và hoạt động giải trí cho sinh viên. Trường có 6 cơ sở chính và 2 trung tâm học tập và sử dụng hơn 60 trung tâm cộng đồng trên khắp Warwickshire. Các trung tâm này tổ chức các khóa học chính quy và phi chính quy cũng như các cơ hội thực hành trong các ngành nông nghiệp, kinh doanh, cơ khí, làm tóc và thẩm mỹ, khoa học pháp lý, âm nhạc truyền thông và nghệ thuật biểu diễn, và nhiều ngành khác.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Warwickshire College Group

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£7,200

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!