Waltham Forest College

Anh Quốc Anh Quốc

Tổng quan

Tổng quan

Waltham Forest College, situated in London, offers full-time courses in general English plus options such as commercial English, study skills and British culture. The College also prepares students for IELTS and English Plus courses. It offers a number of courses starting from full time, part time vocational, professional, specialist and higher education courses. Courses in teacher training, health, business and management, languages, science, catering and hospitality, automotive engineering, computing, multimedia, painting and decorating, fashion and design, hairdressing and beauty, sports studies and art are offered in combination with English.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Điểm nổi bật tại Waltham Forest College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Top Universities

£8,034

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học