HCUC

Anh Quốc Anh Quốc

101 LƯỢT XEM

Khóa học Y tế và sức khỏe được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Uxbridge College is a Further Education college located in Middlesex. The College has two campuses - Hayes Community campus and Uxbridge campus. It conducts a wide range of courses such as L levels, Access courses, Foundation Degrees, Higher National Diplomas, professional courses, vocational training for diplomas and BTEC certificates and English language courses. Programs are offered in fields like Business, Accounting & Administration; Hair & Beauty; Public Services; Media; Sports Studies; Art, Design and Fashion; Hospitality and Catering; English Language (EFL & ESOL), etc.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại HCUC

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£11,385

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,280

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£7,150

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!