University of the West of Scotland

Anh Quốc Anh Quốc

85 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Vào 1/8/2007, đại học Paisley và cao đẳng Bell sát nhập thành trường hiện đại, lớn nhất Scotland với các cơ sở tại Ayr, Dumfries, Hamilton, Paisley. Với hơn 18,000 sinh viên và 2,000 nhân viên nhà trường, trường tổ chức các chương trình tổng quát từ cấp văn bằng, chứng chỉ đến MSc. Học viện có 7 trường trực thuộc như kinh doanh, máy tính, giáo dục, khoa học & kỹ thuật, y tế, điều dưỡng & hộ sinh, truyền thông, ngôn ngữ & âm nhác, khoa học xã hội. Mỗi trường chỉ cung cấp một loạt khóa học cụ thể

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of the West of Scotland

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

111 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: HESA

0.69% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

17.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

77.6%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.5%

NGHIÊN CỨU

14.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

76%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£7,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£8,415

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£14,230

BẬC CAO HỌC

£14,490

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!