University of Strathclyde International Study Centre

Anh Quốc Anh Quốc

5 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Strathclyde International Study Centre offers specialist degree preparation for international students. The centre aims to give students the best chance of success in terms of progressing to a degree programme at the University of Strathclyde, which is ranked 18th in the UK by The Times and The Sunday Times Good University Guide 2023 and 16th in the UK by The Guardian University Guide 2023. Preparation programmes at the International Study Centre are provided by Study Group, in conjunction with the University of Strathclyde, with digital programmes offered with the online learning experience platform, insendi. International students will have access to all the facilities on the campus, in addition to the resources available at the International Study Centre. On successful completion of their preparation programme students can begin their chosen university degree. In 2021, 99 percent of students who completed their programme at the Study Centre were offered a place at the University of Strathclyde.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Strathclyde International Study Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Top Universities

£12,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£9,880

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£17,000

BẬC CAO HỌC

£11,270

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học